İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyebilrsiniz...

Şeytan Hakkında 5 Gizem ve Çok Az Bilinenler - | Tuğçe Güneş Videoları |, Dinsel Mitler - Dogaustu.net

Şeytan Hakkında 5 Gizem ve Çok Az Bilinenler

Originally posted 2018-11-14 02:15:51.

Konu, Şeytan Hakkında 5 Gizem ve Çok Az Bilinenler olunca elbette ilk akla gelen dinsel metinler oluyor. Konu popüler bir konu ve hakkında tahin her döneminde çok farklı söylentiler ve çelişkiler öne sürülmüştür. Bu bilgilerden en gizemli olan 5 tanesini sizin için sıraladığımız videomuzda; dinimizde de yer virilen 4 büyük dinden islamiyet dışında yer alan dinlerde zaman içinde bir çok söylenti ve çelişki kendisine yer bulmuştur. Bu nedenle en son indirilen kidabımız Kur-an’ı Kerim dışında diğer 3 büyük kitapta tartışmalı olduğu öne sürülen bu konulara bir göz atalım.

Allah’ın kendisinden sonra Şeytan’ı yaratması, modern dinde muhtemelen en popüler ikinci figürdür. Şeytan’a çeşitli yazılarda birçok referans var ama bunlar oldukça belirsiz, eksik ve kafa karıştırıcı. Bu gizemli figür, pek çok hayranın ve muhalifin dikkatini çekmiştir. Ne zaman bir felaket ya da herhangi bir olumsuz olay olursa, genellikle Şeytan suçlanır. Fakat bir felaket Şeytan’ın işi nasıl olabilir? Şeytan’ın kötülük ve yanlış şeylerle ilişkilendirilmesinin nedenleri nelerdir. Şeytan Hakkında 5 Gizem ve Çok Az Bilinenler.

1.Cennetteki Yılan O muydu?

Yasaklı meyveyi yiyen Havva’ya aşina olmalısınız ve onu konuşan bir yılan tarafından yanıltmıştır. Bu yılan, birçok kişi tarafından Şeytan’ın kendisi olarak yorumlanır. Fakat bunun gerçekte İncil gibi eski dini kitaplarda bir referansı yoktur. Bu birçok kişi tarafından kabul edilir çünkü konuşan yılan Şeytan ile benzer nitelikleri sergiler.

Orijinal Genesis öyküsünde yılan, “tarlanın en zeki yaratığı” olarak adlandırıldı. Birçok İncil varyasyonuna ve akademisyene göre, Şeytan fikri, Genesis yazıldığında ortaya çıkmamıştı. Ancak Yaratılış ayrıca yılanın sonsuza kadar karnında sürünmek için lanetlendiğini belirtmektedir. Eğer Lucifer (Şeytan) yılansa ve hala aynı laneti taşıyorsa, karnında sürünmemesi gerekmez mi?

2.Şeytan Sayımı?

Allah, İsrail Kralı Davut’a kızgındı ve krallığında bir nüfus sayımı yapmak için emretti. Sayım başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, Davut’un günah işlediğini ve Allah’ın gazabının krallığını veba ile mahfettiğinde fark eder. Ama nüfus sayımı günahkâr olsaydı, o zaman Allah neden bunu yapmaya teşvik etti? Yahudi Kutsal metinlerinde Allah ve Şeytan Davut’dan nüfus sayımını yapmasını istediğini belirten iki çelişkili pasaj vardır.

Başka bir yorumda Yahudiler, Babil’deki sürgünleri sırasında Zerdüştlük’ten etkilendi. Bu dinde, iyi ve kötülük, dinin uygulanmasında hayati bir rol oynayan karşıt güçlerdir. Chronicles’in yazarları bu inançlardan etkilenmiş olabilir ve hikayeyi Şeytan’ı suçlayacak şekilde değiştirmiş olabilirler.

3.Şeytan’ın Gerçek Adı Nedir?

İbranice dilinde “Şeytan” suçlayıcı veya düşman anlamına gelir. Eski Ahit bunu hiç bir zaman Lucifer’e başvurmak için kullanmamış, çoğu zaman insanlara hitap etmiştir. Örneğin, Suriye Kralı Rezon Süleyman’ın bir şeytan olduğu söylenir. Satan’ın diğer adı, suçlayan ve Yunancada şeytan olarak tercüme edilebilen “Şeytan” dır.

Şeytanın adı, İncil’e göre, Babil kralı için sadece bir kez kullanılan sabah yıldızı anlamına gelen Lucifer olamaz. Yani Babil kıralı için tüm dinsel kaynaklarda yalnızca bir kez geçen Lucifer kelimesi hiç bir zaman şeytan için kullanılmamıştır. Ancak bu popular söylemin kaynağı bu metinlerde yoksa nerededir. Bu konu hakkında pek kayda değer bir varsayım ya da kanıt yoktur.

4.Gerçekten Cehennemin Kralı mı?

Şeytan’ı resmettiğimiz zaman, yoksul ruhlara işkence eden bazı dikenli taht üzerinde oturduğunu hayal ederiz ya da bir çok tarihi dinsel metin ve çevirilerinde bu şekilde resmedildiğini görürüz. Fakat Kutsal kitaplara göre, Şeytan yargılama gününden sonra cehennemde olacak ve o güne kadar insanlara ves-vese vermeyi sürdürecektir. Peki, Şeytan’ın cehenneme hükmetme fikri nasıl popüler hale geldi? Bu gizem için doğru bir cevap yoktur, ancak kendisini Grek-Roma altdünya tanrıları Hades ve Pluto gibi birleştiren bir teoridir.

Yine Şeytan ve Zerdüştlük’ten gelen kötü Angra Mainyu arasında oldukça benzerlik var. Angra Mainyu’nun ölümden sonra kötülere işkence ettiği bilinmektedir.

5.Şeytan Gerçekte Ne Kadar Güçlü?

Son zamanlarda, Şeytan popüler hale geldi ve yeryüzünde sahip olamayacağı çok güç verildi. Eski Ahit’e göre, Alalh’ın kendisinden herhangi birisini kullanması için izin alması gerekiyor. Yeni Ahit’te, günahın tek gücü var. Mesela, İsa acıktığında Şeytan onu kayaları ekmeğe dönüştürmesi için kışkırtmaya çalıştı ama kendisi yapmadı. Neden? İzinsiz miydi yoksa aciz miydi?

İsa’nın iki adamdan iblisleri sürdüğü(yani şeytan çıkarma yaptığına ilişkin), Mark5 ve Luka 8’de çelişkili bir hikaye var. Bu, Şeytan’ın ya da şeytanlarının ‘insanlara sahip olma gücüne sahip olduklarını’ ima eder. Yani Eski Ahitte Allah’dan izin alması gerektiği vurgulanan şeytanın yine aynı metinlerde iki insan vicudunu istila etmeye çalışması anlatılmakta. Bu da farklı bir çelişki olarak listenin sonunda yer almaktaydı.

Sonuç olarak bu çelişki ve gizemler Allah’ın bir sınavıydı da denilebir. Ya da kutsal kitabimiz ve bir çok islam aliminin de belirttiği üzere; eski dinsel metinlerde zamanla meydana gelen biliçli ya da bilinçsiz yanlış yazımları da olabilir. Bu ilk 5 konu sıkça dile getirilen bir çok konudan sadece listenin başında yer alanlardı. Örnek olarak sadece bir kaç tanesini sizlere sunmak istedik. Bu noktada işin aslını Allah bilir demekten başka çare yok sanırım.


Açıklanamayan Doğaüstü Olaylar 22 Aralık 2023 22 Aralık 2023 — 06:03
Dikkat! Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı & seviyeli içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Olaya Benzer Olaylar