İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyebilrsiniz...

Parapsikoloji Terimleri - Parapsikoloji - Dogaustu.net

Parapsikoloji Terimleri

Originally posted 2020-12-09 13:55:25.

Çeşitli psikoloji alanında ki en tartışmalı ve eleştirilen dallardan biri olan parapsikoloji, doğanın fiziksel yasalarını aşıyor gibi görenen etkileşimlerin incelenmesini içerir. Parapsikoloji veya psişik araştırmak, telepati ve basiret, ön tanıma, psikokinezi ve ölümden sonra hayatta kalma gibi konuları inceleyen bilim dalıdır. Ve bunun için de parapsikoloji de bilmediğimiz veya anlamını bilmediğimiz o kadar terim vardır ki parapsikoloji terimleri gerçekten incelenmesi gereken uzun bir konudur. İnsanlar bilimin yapayacağı şeyleri açıklamak için uzun süredir ayrıntılı hikayeler inşa ettiler. Hemen hemen her toplumun en az bir kökeni miti vardır. Eski insanlar hava durumunu, hastalıkalrı ve kişilerarası etkileşimlerle ilgili sorunları açıklamak için kendine göre batıl inanışlar inşa ettiler. Ama bugün bu boşluğu dolduracak olan parapsikoloji konusu var. Ve o açıklanamayan olayları artık açıklayabilecek durumlar ortaya koyan ve bunları savunan toplumlar var. Ve bunlar da parasikologlardır.

Parapsikoloji Terimleri 1

Parapsikoloji Terimleri 1

Parapsikoloji verileri, bazı durumlarda bazı kişilerin kendi duyularına ve gelecekteki olaylara yönelik olmayan olaylara doğrudan yanıt vermesinin ve muhtemelen isteyerek nesnelerin hareketini doğrudan etkilemesinin mümkün olduğunu gösteriyor gibi görünüyor. Bu yeteneklerin bilinen hiçbir fiziksel bağlantısı yoktur. Bu nedenle, yeteneklerin çıkarıldığı araştırma büyük bir dikkatle incelenmektedir.

Parapsikoloji Terimleri 2

Parapsikoloji Terimleri 2

Bunun için de parapsikoloji terimleri yada bu tür kavramlar heyecan verici olabilir. Bununa birlikte hepimiz yüksek düzeyde bir uyarmanın her zaman uyarlanabilir davranışa yol açmadığını hepimiz biliyoruz. İlk olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında süregelen paranormal ve spiritüalizm hareketleri nedeniyle bilimsel bir ilgi alanı olarak ortaya çıkan parapsikoloji, başlangıçta psişik araştırma olarak adlandırılıyordu. Ünlü psikolog William James’in karşılama desteği nedeniyle, ilk Amerikan Psişik Araştırmalar Derneği (ASPR) 1885’te Boston’da açıldı. 1911’e gelindiğinde, duyu dışı algılama ve psikokinezi üzerine ilk akademik çalışmalar Stanford Üniversitesi laboratuvarlarında yapıldı. Sonunda, JB Rhine 20. yüzyılın ortalarında parapsikoloji terimileri ortaya attı ve bu sözcüğü dünya çapında popüler hale getirdi.

Parapsikoloji Terimleri 3

Parapsikoloji Terimleri 3

Popüler inanışın aksine, parapsikoloji alanı, gizemli fenomenlerin tuhaf sorularını ve astroloji, büyücülük, simya, vampirler, uzaylılar, paganizm veya Bigfoot arayışı gibi sınır konuları çözmekle ilgilenmez. Bazı parapsikologlar çalışmalarını akıldan çıkma fikriyle ilişkilendirebilirken, alandaki bilim adamlarının büyük çoğunluğu araştırmalarını, normal aralığın dışındaki insan yeteneklerini değerlendirmek için daha geniş bilinç ve zihin çalışmasına odaklıyor. Parapsikologlar genellikle, varlıklarını kanıtlamak için deneysel temelli araştırma bulguları bulmak için bilimsel olarak desteklenmemiş çok çeşitli sözde insan yeteneklerini test etmekle ilgilenirler.Bunun için de parapsikoloji terimleri bilmek ve anlamak bu araç doğrultusunda gerçekten önemlidir.

Parapsikoloji Terimleri 4

Parapsikoloji Terimleri 4

Parapsikoloji alanı, telepati, basiret, ön tanıma, psikokinezi ve hayatta kalma çalışmaları olan beş ana geniş önem alanına ayrılabilir ancak tabi bu 5 alandan ayrı olarak parapsikoloji terimleri alanında da kendine ait bir sürü terimler mevcut olmakda. Telepati, iki insan arasında normal konuşma duygusu dışında bir yolla zihin-zihin iletişimi olarak tanımlanır. Durugörü, uzay veya zaman yoluyla görünümden gizlenen nesneler, olaylar, özellikler veya insanlar hakkındaki bilgidir. Yaygın olarak önsezi olarak da adlandırılan ön tanıma, şimdide henüz gerçekleşmemiş olan gelecekten gelen bir olayın bilgisidir. Psikokinezi, nesneleri zihinle hareket ettirme yeteneği de dahil olmak üzere zihnin maddeyle uzaktan etkileşimidir. Son olarak, hayatta kalma çalışmaları, reenkarnasyon, ölüme yakın deneyimler ve hayaller için fiziksel formda hayatta kalan bilinçle ilgilenir.

Parapsikoloji Terimleri 5

Parapsikoloji Terimleri 5

Parapsikoloji de kullanılan terimler çok olmakla birlikte bu alanla ilgilenen veya ilgi duyan kişiler de yada daha da ileriye gidersek parapsikoloji ile ilgilenen parapsikologlar tarafından kullanılan bir sürü parapsikoloji terimleri vardır. Ve bunların bir kaçı da örneğin temsilci, çağrı, kapalı güverte, güven çağrısı kritik oran, etki azaltma ve daha bir sürü terimlerdir. Ve parapsikologların olaylardan yada deneylerden önce ilk olarak bu terimlerin anlamlarını bilmeleri önceliktir. Çünkü parapsikolojiyi anlamak ve iyi değerlendirmek ve onun üzerinde çalışmalar yapmak için bunlar gereklidir.


Açıklanamayan Doğaüstü Olaylar 18 Şubat 2024 18 Şubat 2024 — 10:10
Dikkat! Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı & seviyeli içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Olaya Benzer Olaylar