İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyebilrsiniz...

Paleotik Ufo Resimleri - Uzay & UFO'lar - Dogaustu.net

Paleotik Ufo Resimleri

Originally posted 2018-02-21 18:44:27.

paleotik-ufo-resimleri

Dünya Dışı ziyaretlerle ilgili saptanabilen kayıtların en eskileri, M.Ö. 45.000,lere kadar inmektedir…
Çin’in Hunan Eyaleti’nde granit üzerine oyulmuş figürlerde, silindir biçimli objelerin üzerinde büyük insan gövdeleri (kolsuz bacaksız olarak) görülmektedir.

Belki bunlardan daha da ilginç mağara resimleri Kro-Mag- non atalarımız taralından. Fransa ve Ispanya’daki mağaralara çizilmiş olanlarıdır. Franco-Cantabıian Mağaraları olarak bilinen bu bölgedeki mağaralarda saptanmış olan o zamanın hayvanlarına (bizon, at. geyik, mamut) ait resimler 15.000 yıl öncesinin gözlemlerini yansıtmaktadır.

Sayıları 2.000 kadar olan bu hayvan resimlerinin yanlarında ziyaretçilerin hayretle gördükleri başka şekiller de vardır. UFOlan’ı andıran bu şekillerin ne olduğu ve niçin çizildikleri klasik bilimsel anlayış için hala bir soru işaretidir… Klasik arkeoloji bunlara hala bir açıklama getirebilmiş değildir. Ancak bu konuda araştırmalarıyla tanınmış Prof. Andre Leoroi Gourhan ve daha birçok çağdaş bili- madamı ise, bu şekilleri çizen insanların, gördüklerini resmettiklerine dair hiç bir kuşkularının olmadıklarını belirtmektedirler.

Onbinlerce yıl öncesindeki o insanların gördükleri bu garip yuvarlak şekiller ne olabilir acaba?…

M.Ö. 30.000 – M.Ö. 10.000 yılları arasında, bugünkü Fransa ile İspanya toprakları, “Paleolitik” ya da “Eski Taş Devri” diye isimlendirilen çağlarda, o zamana göre oldukça ileri bir toplumun elinde bulunmaktaydı. Yukarıda belirtilen tarihler arasında bu topraklar üzerinde yaklaşık 700-800 insan nesli geçmiş, fakat taşlar üzerinde bıraktıkları izler bütün etkileyici tesiriyle günümüze kadar gelmiş durumdadır.

paleotik-ufo-resimleri-2

Bu bölgede birbirlerine son derece benzer resimlerle dolu 15 mağara saptanmıştır. Mağaralar 1-Vezere Bölgesi, 2. Cantabri- Vezere, Cantabrian ve Ariege Bölgelerinde bulunmaktadır.

Pair Non-Pair: Tavanları yer yer çökük 20 m uzunluğunda bir mağaradır. Buradaki UFO şekilleri girişin sağında bazı mamut ve dağ keçisi resimleriyle birlikte bulunmaktadır. Bu şekiller toplam 9 adettir. Pair Non-Pair mağarasının kullanıldığı tarih kesin olarak bilinmiyor. Fakat bu mağarada Aurignaci- an ve Solutrean dönemlerinin izlerine de rastlandığından, tarih olarak M.Ö. 30.000 ya da M.Ö. 20.000 tarihleri verilebilir.

Villars: Fransa’nın Dordogne bölgesinde yer alan bu ma- ğarada da benzer şekiller vardır. 1958 yılında keşfedilmiştir.

Pech Merle: Fransa’nın Lot bölgesinde yer alır. 2 km uzunluğunda tam bir labirent gibidir

Aşağıda görülen şekil, bu mağaranın en dikkat çekici çizimlerinden biridir.Orjinal duvar resminde sözkonusu obje, yaralı ya da ölü olduğu tahmin edilen insanın başı üzerinde uçarken gösterilmiştir. Her iki şekil de kırmızı renklerde çizilmiştir.

paleotik-ufo-resimleri-3

Caugnac: Peach Merle Mağarasfnın 40 km uzağında bulunmaktadır. Benzer şekiller bu mağaranın da duvarlarına çizilmiş durumdadır. Bu mağaranın bir başka özelliği de, Jean Mazet tarafından Parapsişik bir yöntem olan “Rudyestezi Sar kaçı” ile bulunmuş olmasıdır.

Altamira: İspanya nın Santillana bölgesinde yer alır. 200 m uzunluğunda (S) biçiminde bir mağaradır. Franco – Cantabrian Mağaraları’nın en ünlülerinden biridir. Bu mağaradaki UFO şekilleri gruplar halinde çizilmiş olmalarıyla dikkatleri çeker. Hayvan resimleri duvarlarda bulunmasına karşılık, UFO şekilleri mağaranın tavanını süslemektedir. Mağarının M.O.10.000 ila M.Ö. 12.000 yılları arasında kulanıldığı tahmin edilmektedir

paleotik-ufo-resimleri-4

Niaux: Fransa’nınAıiege bölgesinde yer alır. Bu mağaranın, Yuıtdışında Üniversitelerde kürsüleri bulunan Ufoloji öğrencileri için özel bir önemi vardır.Çünkü bu mağaradaki UFO resimleri günümüzde çizilen UFO resimleriyle aynıdır. Yanda görülen .UFO çizimlerinc bu mağarada oldukça bol olarak rastlamak mümkündür. UFO’nun açıkça hareket ettiğinin gösterilmiş olması da son derece önemlidir. Çünkü bu tür hareketli UFO çi- zimlerine sadece Niax Mağarası’nda rastlanmıştır. Mağara’nın kullanılma tarihi yaklaşık M.Ö. 12.000’dir.

paleotik-ufo-resimleri-5

Bu uçaklar kime ait?

Amerikan hükümeti 1969’da 500.000 dolar harcayarak Dr. E. Condon’un başkanlığını yaptığı komiteye; UFOlar’ın meteoroloji balonları, uçaklar ya da çeşitli gök cisimleri olduğunu kanıtlatmıştı. Bu -sözde bilimsel- raporu gözönüne alırsak, yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız mağara duvarlarındaki şekiller de; o zamanlar (yani bundan yaklaşık 30.000 – 10.000 yıl önce) Dünyamız’ın atmosferinde dolaşan meteoroloji balonları!, uçaklar!, ya da çeşitli gök cisimlerinin resimleriydi!…

Amerikan hükümetinin baskısıyla hazırlatılan Condon’un sözde bilimsel raporunu bir an için doğru olarak kabul edelim… Peki 30.000 yıl öncelerine kadar uzanan, şimdiki Fransa ile İspanya topraklarının bulunduğu bölgelerde dolaşan uçaklar ya da meteoroloji balonları kimlerindi?… Dünyalılar’ın mı? Dünya Dışılılar’ın mı?… (*)

Brezilya’daki Mağara’daTaş Devri UFO Resimleri’nden zamanımıza biraz daha yakın olanlarına Brezilya’daki Minas Gerais Kenti’nin Varzelan- dia kasabasında rastlanmıştır. Kimyager Hemani Ebecken tarafından ortaya çıkartılan mağara resimlerinin; daha sonra yerinde araştırma yapan Dr. Buhler tarafından 8-12.000 yıl öncelerine ait oldukları açıklanmıştır. Altı parça olan bu resimler Güneş, Ay, puro biçimli bir UFO ve iki adet Uçandaire’den oluşmaktadır.

10.000 yıl Önceki Astronot…

Mexico City’nin 60 mil kadar kuzeyinde bulunan Tula (Tollan ve Teollan) heykelleri, Çin’in Hunan Kenti’nde bulunan Yıllık astronot heykelleri kadar eski değilse bile, en az onlar kadar ilginçtir. Heykeller üzerinde araştırma yapan Gerardo Levet bu konuda şunları söylemektedir:

“…Sözkonusu yapıtlar re heykeller 10.000 yıl önce bölge ye gelen Atlantlılar’ m (Atlantislilerin) eserleridir. Heykeller zamanimiz teknolojisinden çok ileri düzeylere ulaşmış bulunan Atlantalıların 4 metrelik der heykellerine cok benzemektedirler.

paleotik-ufo-resimleri-6

O teknolojiyle onlar, 4Dünya Dışı Uygarlıklar’la daha o za manlar bağlantı halinde bulunmaktaydılar…”

Gerardo Levct, Tula Heykelleri’nin özelliklerini ise maddeler halinde şöyle sıralamaktadır:

1. Ya bir Atlantlı, ya da Dünya – Dışı bir astronotun heykelidir.

2.Başlık aynı zamanda güneş enerjisiyle çalışan ve enerji üretmeye yarayan foto-elektrik hücrelerinden oluşmuş bir ci- ha/dır: a) Haberleşme ve korunmak için enerji sağlamaya yarayan hexogonal hücreler, b) Başlığın iisi kısmındaki tablet şeklindeki hücreler çalışırken kullanılan ve cihazlara enerji sağlayan hücre kısmı, e) Uzun kulaklar, dahili ve harici haberleşmede kullaılan kulaklık cihazaları, d) Saçlara benzemektedir.

3.Göğüsteki ‘kelebek’ görünüşlü kısım enerjisini başlıktan alan yüksek frekanslı elektrik alanı yayınlayan bir cihazdır, (e)

4.Sağ elindeki cihaz (f) muhtemelen enerjisini başlıktan alan bir tür korunma veya taş kesmek ya da eritmekte kullanılan bir lazer silahı ya da aracıdır.

5.Heykelin pantolonu (g) ise, günümüzdeki astronotların giyisilerinc büyük bir benzerlik göstermektedir.

6.Heykelin sırtındaki disk (h) yine korunma ya da astronotun yaşamsal faalietleriylc ilgili elektronik bir cihaz olabilir.

7.Sağ elindeki cihaz. (ı) astronotun, içinde tabletler halinde konsantre edilmiş özel yiyeceklerini taşıdığı erzak çantası ya da çeşitli eşyalarını taşıdığı bir çanta olabilir.

Palenque Taşı

paleotik-ufo-resimleri-7

15 Haziran 1952 günü Yukatan’da Palenque Kalıntıla- rı’nda araştırmalar yapan Arkeolog Ruz Lhuiller ve arkadaşları gizli bir mezar buldular. 1.70 boyunda bir iskeleti saklayan bumezar 3.80 m uzunluğunda, 2.20 m genişliğinde ve 25 cm kalınlığında oymalı bir taşla örülmüştü. Taşta gizemli bir aracın içinde bir insan görünüyordu. Bu aracın alt kısmından ateş fışkırıyor ve aracın içi birçok aletlerle doluydu.

Palenque taşı ile ilgili ayrıntılı bir araştırma yapan “Bilinmeyen Uygarlık Unsurlarını Araştırma ve İnceleme Merkezi’nden Guy Tarade ve Andre Millou mezar taşındaki oymayı şöyle açıklamışlardı:

Taşın ortasında görünen ‘pi lot’ adını verdiğimiz kişi bir miğfer giymiş ve aracın ön kısmı na doğru bakmaktadır. İki eli kaldıraçların üstünde. Sağ eliyle Citroen arabalannkine benzer bir vites kolunu tutmaktadır. Başı bir desteğe dayanmakta ve burun deliklerine bir soluk al ma aygıtı yerleştirilmiş durumdadır. Füzeleri andıran araç, güneş enerjisini kullanan bir uzay gemisi duygusunu vermekte dir. Aracın ön tarafında Mayalar’ın simgesel işaretlerinden ‘Uçan Tanrı’yı ifade eden bir papağan görülmektedir. Füzenin arka kısmında 10 akiimiilütör yerleştirilmiş. Bunlardan başka, enerji çekmeye yarayan düzenlemeler de görülmektedir. Önde dört bölümlü bir motor, arka kısmında da ateş fışkıran bir bo rüya bağlanmış bölümler var.”

Bu satırlar Pelenque Taşı’nı değerlendiren bilimsel rapordan alınmıştır.

Merihli Tanrı

paleotik-ufo-resimleri-8

Zamanımıza daha yakın yıllara doğru Büyük Sahra’nın kuzey bölümünde çok ilginç kaya resimleri ortaya çıkartıldı… • Bu resimlerde dalgıç ya da uzay giyisileri giymiş ağızları olmayan iri insanlar görülmektedir. 6 m büyüklüğündeki hu duvar resiminc araştırmacılar “Merihli” adını vermişlerdir.

Bazı bilim adamları hu resimlerdeki gi- yisilerin kum fırtınalarından korunmaya yarayan tulumlar olduğunu ileri sürdüler ama resimlerin 9.000 yıllık olmaları hu tezi çürütüyor. Çünkü şimdi çöl olan o yerler, 9.000 yıl önce yemyeşil hitkilerle kaplı verimli alanlardı…

Yıldızlardan Gelen Tanrılar – Selman Gerçeksever


Açıklanamayan Doğaüstü Olaylar 24 Ekim 2023 24 Ekim 2023 — 04:05
Dikkat! Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı & seviyeli içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Olaya Benzer Olaylar