İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyebilrsiniz...

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar - Parapsikoloji - Dogaustu.net

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar

Originally posted 2020-09-27 13:05:11.

Parapsikoloji, telepati ve telekinezi gibi sözde zihinsel yetenekler de dahil olmak üzere paranormal veya psişik fenomenleri araştıran bir çalışma alanıdır.Parapsikologlar, paranormal alemdeki deneyimlerin ve yeteneklerin varlığını test etmeyi ve doğasını keşfetmeyi amaçlamaktadır.Parapsikoloji yaşanmış olaylar arasında yaşanan olaylar da vardır. Ama öncelikle parapsikolojinin ne olduğuna bakmak önemlidir ve daha iyi anlamamızı sağlar. Parapsikoloji, bilim adamları ve akademisyenler tarafından önerilen çeşitli psişik fenomenlerin, varlıklarının kanıtlarının araştırılması da dahil olmak üzere incelenmesini içerir. Bu fenomenler arasında:

Öngörü: Bir vizyon veya rüya gibi gelecekle ilgili bilgileri algılamadır.

Durugörü: Uzak konumlar hakkında bilgi algılamadır.

Telepati: Zihinden zihne iletişim kurmak. Normak duyuları kullanmadan kullanmaktır.

Dışsal Algı: Yukarıda ki terimleri kapsayan, beş duyuyu aşmış gibi görünen algılama tekniğidir.

Psikokinezi ve ya Telekinezi: Nesneleri zihin gücüyle manipüle etmek.

Vücut dışı deneyimler: Kişinin kendi vücudunu yukarıdan algılaması gibi yani buna Astral seyehat da diyebiliriz.

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar 1

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar 1

İki tip parapsikolojik fenomen tanımlanmıştır. Basiret , telepati veya ön tanıma durumunda olduğu gibi bilişsel olabilirler . Burada bir kişinin olağan duyusal kanalları kullanmadan gerçekler, diğer insanların düşünceleri veya gelecekteki olaylar hakkında bilgi edindiğine inanılır bu nedenle bu fenomeni belirtmek için sıklıkla kullanılan duyu dışı algılama terimi kullanılır. Alternatif olarak, parapsikolojik fenomen karakter olarak fiziksel olabilir: zarların düşmesi veya kartların dağıtılmasının, bir kişinin belirli bir şekilde düşmeye istekli olmasından etkilendiği düşünülmektedir ; veya nesneler poltergeists tarafından genellikle şiddetli bir şekilde hareket ettirilir.

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar 2

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar 2

Konuya olan bilimsel ilgi görece yeni bir kökene sahiptir, ancak bu tür olayların gerçekliğine olan inanç, kaydedilen en eski zamanlardan beri yaygınlaşmıştır. Modern bilimin yükselişinden önce, tüm karmaşık fiziksel fenomenlerin nedeni çok iyi anlaşılmamıştı ve bu nedenle maddi olmayan ajanslara (hayaletler, büyücüler, iblisler, mitolojik varlıklar.) çağrılar nedensel, bilimsel bir açıklamanın yerini aldı. Öyle bile olsa , Delphi’nin kehaneti ya da ölülerin dirilişi gibi gerçek kehanetler gibi gündelik olayların sınırlarını açıkça aşan fenomenlerin gerçekliği hakkında yaygın tartışmalar vardı .Bu tartışmalar da parapsikoloji yaşanmış olaylar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu yaşanmış olayların gerçekliği hakkında halen kesin kanıtlar bulanamadı. Ve bunun sonucunda da yaygın tartışmalara neden oldu.

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar 3

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar 3

Parapsikolojik deneyimlerin ortaya çıkmasının potansiyel öngörülerini değerlendirmek için yeni bir prosedür tasarlamak ve bu prosedürü yeni bir anket biçiminde uygulamaktı.

Daha önceki anketler, parapsikolojik deneyimlerin oluşumunun psikolojik ilişkilerini tanımlamıştır. Bununla birlikte, parapsikolojik deneyimleri araştırmak için bazı rutin prosedürler teorik olarak önemli sınırlamalara sahip olabilir. Bu bağlamda iki özel gözlem şimdi gündeme getirilecektir.

Bazen parapsikolojik deneyimleri araştırmak için kullanılan bir tür anket maddesinde temel bir ölçüm sorunu vardır. Bu tür bir öğe, böyle bir deneyimi adıyla tanımlar (örneğin, “telepati”, “bir hayalet”), muhtemelen resmi bir tanım ekler ve katılımcılara bu deneyimle karşılaşıp karşılaşmadıklarını sorar. Yanıtlar daha sonra potansiyel psikolojik öngörücülerle ilişkilendirilebilir. Bu yaklaşım, örneğin, Richards (1991) ve Kennedy ve Kanthamani (1995) tarafından kullanılmıştır ve bugün hala belirgindir. Bu nedenle, Anormal Deneyimler Envanterinde , şu anda parapsikolojik deneyimleri araştırmak için en yaygın kullanılan envanterlerden biridir. Bazı maddeler, paranormal olayları açıkça ima eden deneyimlere (örneğin, “psişik bir deneyim yaşadım”, “hayalet veya hayalet gördüm”) veya yanıtlayanın paranormal varsayımına dayanan davranışlara (“falcıları ziyaret ediyorum , avuç içi okuyucular, tarot kartı okuyucular veya astrologlar “). Bu tür bir nesnenin metrik sorunu, bazı insanların onu paranormal açısından yeniden yapılandırmadan anormal bir karşılaşmaya maruz kalabileceği bilinmeyen gerçeğinden kaynaklanmaktadır; yani, deneyim sadece tesadüf, yanlış algılama veya yanılsama ve benzeri olarak reddedilebilir. Yukarıdaki türden yani parapsikoloji yaşanmış olaylar bir maddeyle, geleneksel bir parapsikolojik deneyimler anketi, bu tür insanları deneyimsiz olarak tanımlayacaktır çünkü Duyu Dışı Algılama ve benzerlerini deneyimlediklerini reddederler.

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar 4

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar 4

İkinci ve daha yaygın bir anket maddesi türü bu sınırlamayı ortadan kaldırır. Bu tür maddeler parapsikolojik deneyime ismen atıfta bulunmaz; daha ziyade, deneyimin tarafsız bir fenomenolojik tanımını sağlarlar ve anket katılımcılarına bu tür deneyimler yaşayıp yaşamadıklarını sorarlar. Anormal Deneyimler Envanteri, örnekleme yoluyla, “Olay gerçekleşmeden önce hayalini kurduğum olaylar oldu” ve “Başkalarının bana söylemeden ne hissettiğini veya ne düşündüğünü çoğu zaman bilirim” gibi maddeler içerir. Bu nedenle, herhangi bir paranormal öneriden kaçınan insanlar bile, bu tür deneyimler yaşadıklarını kabul etmeye istekli olabilirler. Bu yaklaşım, özellikle anormal psikologlara hitap edebilir,

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar 5

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar 5

Öte yandan bu ikinci tür madde, anormal veya tekinsiz olayların görülme sıklığından yararlanırken, deneyimlerini paranormal olarak yorumlayanlar kadar yapmayanlar da ağlar. Katılımcıların gözündeki deneyimin durumu bu nedenle dikkate alınmaz. Bu, potansiyel olarak öğretici bilgi kaybını temsil eder. Ek olarak, teknik, verilere yasal olarak uygulanabilecek yorumu sınırlar. Örneğin, bu öğeler tarafından üretilen yanıtlar temelinde, birçok araştırmacı, öğeler yalnızca atıfta bulunulmamış anormal bir deneyimi ele almasına rağmen, “Duyu Dışı Algılama deneyimleri” ve parapsikoloji yaşanmış olaylar veya buna benzerlerinin korelasyonları hakkında sonuç çıkarmaya alışkın değildir. Böylece, bu tür bir maddede “paranormallik” algılanmıştır.

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar 6

Parapsikoloji Yaşanmış Olaylar 6

Aslında tarih boyunca yani ilk olarak 1882 Psişik Araştırmalar Derneği’nin kurulması ile buna ilişkin teoriler ve ya Duyu dışı algılama olsun telepati üzerine olsun astral seyahat olsun bir sürü deneyler yapılmıştır. Ve yaşayanlar bu konu hakkında görüşlerini paylaşmıştır. Ancak bir fenomen olmaktan ileri gidememiştir. Tam olarak halen de bu konu hakkında gerçek görüşler ve ya bu gibi olaylar yaşayanlar ortaya çıksa da kesin olarak böyle bir şey yaşanmıştır diyemeyiz. Ve bunun sonucunda ileriki zamanlar da bu dernekler veya araştırma birimleri bu konu hakkında daha ayrıntılı ve daha ilginç bilgiler sunacağını tahmin ediyoruz.


Açıklanamayan Doğaüstü Olaylar 15 Kasım 2022 15 Kasım 2022 — 06:23
Dikkat! Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı & seviyeli içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Olaya Benzer Olaylar