İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyebilrsiniz...

Parapsikoloji Ve Din - Parapsikoloji - Dogaustu.net

Parapsikoloji Ve Din

Originally posted 2020-10-25 13:16:26.

Sinirsel işleyişin modern görüşleri, dünya ile doğrudan temas halinde olmaktan ziyade büyük ölçüde otomatikleştirilmiş bir gerçeklik simülasyonunda yaşadığımızı varsaymaktadır. Bilimsel süreci materyalist bir felsefeyle uyumlu hale getirmek için çarpıtan bir görüş olan bilimcilik, modern dünya simülasyon sürecini kontrol eden önemli bir bileşendir. Parapsikoloji ve din ilişkisi psikolojik olarak zararlı etkilerinden bazıları, bu etkileri kişisel düzeyde keşfetmeye yönelik bir inanç deneyiyle ilişkili olarak tartışılır. Bilimcilik sırf moral bozucu olduğu için reddedilemez. Bilimin gerçekleri elden reddedilemez. Parapsikolojik araştırma böylelikle modernden postmodern bir insan yaşamı görüşüne geçişte kritik bir rol oynar; çünkü, en iyi türden gerçekten bilimsel yöntemi kullanarak, bulguları, bilimciliğinToplam hayatın resmi. Bu şekilde, parapsikolojik bulgular bizi varoluşun manevi yönünü ciddi olarak değerlendirmeye açar. En sağlam şekilde yerleşmiş parapsikolojik bulgular, fiziksel duyuları kullanmadan, bazen doğrudan uzanarak, bazen fiziksel dünyanın durumunu “algılayan” ve bazen de maddi olarak etkileyen diğer zihinlere dokunma olasılığını içeren bir insan görüşünü düşünmeye zorlar. sadece irade yoluyla ve bazen maddi olarak öngörülemeyen bir geleceği önceden bildirerek. Daha az sağlam ancak yine de dikkate alınması gereken diğer parapsikolojik bulgular, Zihin doğasına dair bedeni psişik bir şekilde iyileştirme, dünyayı fiziksel bedenin bulunduğu yerden başka bir yerden gözlemleme yeteneğini içeren bir görüş önerir.

Parapsikoloji Ve Din 1

Parapsikoloji Ve Din 1

Dinin psikolojisi, psikolojik yöntemleri ve yorumlayıcı çerçevelerin dini geleneklerin çeşitli içeriklerine ve hem dindar hem de dinsiz bireylere uygulanmasından oluşur. Olanğanüstü yöntemler ve çerçeveler yelpazesi doğal bilimsel ve insan bilimsel yaklaşımlar arasında ki klasik ayrımla ilgili olarak yararlı bir şekilde özetlenebilir. Parapsikoloji ve din kavramını birbirinden ayırmak gerekiyor. Ve tarih boyunca bunun bu türden algılanmaması için din tarihçileri bu konuda uzun zamandır bu konuda bunun altını çizerek dikkat çekmeye çalıştılar.Ve bunun çabası olarak parapsikoloji üzerinde maneviyat kelimesi ortaya çıktı. Maneviyat terimini din ve dinden ayırma çabaları ile birlikte bir tercih olarak ortaya çıktı.

Parapsikoloji Ve Din 2

Parapsikoloji Ve Din 2

Parapsikoloji ve din bir dizi çalışma arasında ki ilişkiyi incelemiştir. Paranormal inanç ve din ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini ve bu konuda olumsuz bir ilişki olduğunu savunanlar olduğunu bildirir.Ancak bu olumsuz ilişki en azından bazılarının reddedilmesinin bir tezahürü olarak da yorumlanabilir. Katolik tarafından paranormal inançlar önsezi ve batıl inanç olarak kabul etse de. Ancak din meleklere yada hayaletlere ve diğer paranormal olaylara inanır ve böylelikle paranormal kuşkusuz hem dinin hem de parapsikolojinin ortak bir özelliği olmasın rağmen bizim zamanımızda paranormal muhtemelen çoğu zaman önemini kaybediyor.Doğaüstü olayların dinde ortak bir özelliği olmasına rağmen ve parapsikologlar bu konuda ortak bir dünya görüşünün teorisidir. Dindarlık ve doğaüstü inanç, var oluşa olan inancı ima eder. Şu anda bilim tarafından açıklanamayan fenomenler psi( duyu dışı algılama ve psikokinezi) gibi fenomenler veya ölümden sonraki hayata inanç gibi bu tarz fenomenler kabulü inananın farklı bir dünya görüşüne sahip olmasına izin verir.Dünyayı gösteren daha insancıl ve daha büyük bir anlama sahip olarak ne kadar animist dünya mekanik bilimsel yasalara uymaz ve indirgenemez materyalizm.Ancak din kısmı bunun reddediyor. Dinde ne kadar hayaletlere veya doğaüstü olaylara inanılsa da bunun hepsinin bir anlamı olduğuna inanılıyor. Ancak parapsikoloji de bu olaylar yada fenomenler bu anlama gelse de başka anlamları yada bilimsel anlamda anlamları olduğunu düşünüyorlar. Ve bu konuda bir fikir ayrılığına düşmemek kaçınılmaz oluyor. Ve bu yüzden parapsikologlar din terimini maneviyat terimi ile değiştimeye gidiyorlar.

Parapsikoloji Ve Din 3

Parapsikoloji Ve Din 3

Ancak bu terimin değişmesi ile birlikte de parapsikoloji ve din ilişkisi ayrılmış olmuyor. Aksine din kelimesinin değişmesi ile birlikte ve yerine gelen maneviyat terimi ile parapsikoloji alanın da sahtekarlıklar da ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor.

Parapsikoloji Ve Din 4

Parapsikoloji Ve Din 4


Açıklanamayan Doğaüstü Olaylar 1 Aralık 2023 1 Aralık 2023 — 19:44
Dikkat! Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı & seviyeli içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Olaya Benzer Olaylar