İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyebilrsiniz...

Parapsikoloji Nazar - Parapsikoloji - Dogaustu.net

Parapsikoloji Nazar

Originally posted 2021-03-05 14:58:50.

Dünyanın dört bir yanındaki birçok kültür, düşüncelerimizle veya kıskanç bir bakışla, bir kişinin diğerine hastalık, yaralanma ve hatta ölüm şeklinde zarar verebileceğine inanır. Bu fenomen için birçok farklı terim olsa da, bu yazıda “nazar” terimini kullanacağız.Nazarın kökenini anlamak için, muska ve nazarın kendisi arasında ki ayrımı anlamak gerekir. Muska veya diğer nazar ile ilişkilendirilen tılsımlar aslında gerçek nazardan korunma amaçlı bir tılsımdır.Özellikle baktığımzıda parapsikoloji nazar diye yada parapsikoloji alanında da nazarın büyük bir etkisi olduğunu görmek mümkün oluyor. Nazarın anlamının ne olduğunu, nazardan nasıl etkilenebileceğimizi, nazardan etkilendiğimizde yaşayabileceğimiz semptomları ve bunun için neler yapabileceğimizi açıklıyoruz. Nazar, başka bir kişiden gelen Raja-Tama titreşimlerinden etkilenme sürecini tanımlamak için kullanılan bir terimdir ; bu, diğer kişinin kasıtlı veya kasıtsız olarak nazarın bize zarar verebileceği anlamına gelir.

Parapsikoloji Nazar 1

Parapsikoloji Nazar 1

Günümüzün rekabetçi ve materyalist dünyasında, çoğu insanın kıskançlık, nefret, tanıtım için açlık vb. Gibi kişilik kusurları ve kusurları vardır . Bu ahlaksızlıklardan kaynaklanan Raja-Tama titreşimleri ruhsal olarak üzücü bir etkiye sahiptir. Bu, nazardan etkilenmek olarak adlandırılan şeydir. Tehlike nedeniyle olmanın deneyimli etkilenen veya sahipti tarafından olumsuz enerjileri (hayaletler, cinler, şeytanlar gibi) da nazar ızdırap türüdür. Nazar pek çok insan tarafından saf bir batıl inanç ve rasyonel iddiası olmayan bir fenomen olarak görülse de, ruhsal boyutun ve ya parapsikoloji nazar çeşitli yönlerinin bizi nasıl doğrudan etkileyebileceğini anlamada veya anlamada başarısız olurlar. Nazarlığı gidermenin çeşitli yöntem ve ritüelleri üzerine yaptığımız araştırmada , ritüellerin uygulandığı bireylerin, maruz kaldıkları ve geleneksel yollarla giderilemeyen çeşitli sorunlardan anında kurtulma yaşadıklarını gördük.

Parapsikoloji Nazar 2

Parapsikoloji Nazar 2

Özünde, nazarın laneti karmaşık bir kavram değildir; büyük bir başarı ya da tanınma elde eden birinin aynı zamanda etrafındakilerin kıskançlığını da cezbettiği inancından kaynaklanmaktadır. Bu kıskançlık, karşılığında, onların iyi talihini bozacak bir lanet olarak kendini gösterir. Nazar, herhangi bir kişiye veya herhangi bir şeye atılabilir. Parapsikoloji nazar fenomeni bu şekilde an ılmasa da yada bu konuya dair şüphe ile yaklaşılsa da bu, bir bireyi, bir hayvanı, bitkileri ve cansız nesneleri içerir.Bir kişide başka bir bireyle ilgili oluşan arzuya yönelik dalgalar o kişiye iletilir ve üzerine nazar vurulur. İnce bilgiye dayalı çizimden, diğer kişiye iletilen enerji akışının Raja-Tama olduğunu ve kaba bedene , hayati bedene , zihinsel bedene saldırdığını görebiliriz. ve nedensel beden . Bu, bireyin etrafında ince bir sıkıntı yaratır ve sonuç olarak birey, sıkıntı yaşar.

Parapsikoloji Nazar 3

Parapsikoloji Nazar 3

Bazen insanlar gülümseyen ve sağlıklı bir çocuk gördüklerinde, farkında olmadan arzu ile ilgili bazı düşünceleri olur. Bu düşünceler baskın olduğundan Raja-Tama , süptil bedenleri çok hassas olduğu için çocuklar bu konuda daha çok olumsuz etkilenir. Başka bir örnek, bir kadının diğer kadını kıskanmasıdır. Kişiler arasında özellikle kadınlar arasında daha yaygın olan kıskançlık gibi duyguların gün yüzüne çıkması ile nazar etti beni bana nazar değdi gibi söylemler ortaya çıkmadadır. Ancak parapsikoloji nazar diye yada parapsikoloji alanında nazarı açıklamaya çalışmak ise bu konuda bir sürü şübheci yaklaşımlar vardır. Bazı durumlarda, bir birey veya negatif enerji, bir birey, hayvan veya bir nesne hakkında kötü düşünceler alır veya başarılarını kıskanır. Üretilen negatif titreşimler bireyi, hayvanı veya nesneyi etkiler.

Parapsikoloji Nazar 4

Parapsikoloji Nazar 4

Kısaca nazar, dünyada yaygın bir inançtır ve insanın kıskançlık eğilimiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. İlkel kültürlerde kıskançlığın nesneleri esas olarak ekinler, yiyecek, çiftlik hayvanları, çocuklar ve sağlıktır. Nazar kültürlerinde insanlar birbirlerine göz kulak olma eğilimindedir. Nazar, yada parapsikoloji nazar diye açıladığımızda yada alanında baktığımızda, bir izleyicinin psişik enerjiyi gözler aracılığıyla yansıtma yeteneğini hesaba katar. Nazar, kurbanın çaresizce yönetilmesine, ezici bir gizli güç tarafından ele geçirilmesine neden olur. Genellikle nazara zarar vermek kasıtsız ve bilinçsizdir; bir başkasına ait olan bir şeye imrenme anında meydana gelir.

Parapsikoloji Nazar 5

Parapsikoloji Nazar 5


Açıklanamayan Doğaüstü Olaylar 20 Mart 2024 20 Mart 2024 — 15:18
Dikkat! Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı & seviyeli içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Olaya Benzer Olaylar