İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyebilrsiniz...

Parapsikoloji Dalları - Parapsikoloji - Dogaustu.net

Parapsikoloji Dalları

Originally posted 2020-08-19 14:17:12.

Çeşitli psikolji alanında ki en tartışmalı ve eleştirilen dallardan biri olan parapsikoji alanı, doğanın fiziksel yasalarını aşıyor gibi görünen etkileşimlerin incelemesini içerir. Bu alanda yapılan bir sürü araştırma ve deneyler her zaman büyük bir eleştire kurbanı olmakla birlikte bu alanlar da gerekli görülmektedir. Parapsikoloji dalları geniş bir alana yayılmakta. Ve bir çok dalları olmakla birlikte alt dalları da mevcuttur. Parapsikolojinin ana hatları ise, telepati, ön tanıma, basiret, psikokinezi, ölüme yakın deneyimler, reenkarnasyon ve hayali deneyimler dahil olmak üzere bir dizi dalları mevcuttur. Ve bunları inceleyen bir araştırma alanıdır.

Parapsikoloji Dalları 1

Parapsikoloji Dalları 1

Alanın çoğu zaman alay konusu olmasına rağmen, pek çok kişi parapsikoloji tarafından, ana akım bilimsel düşüncede normak olarak kabul edilenin üstünde ve ötesinde şeyleri tanımlamak için meraklanıyorlar.

Parapsikoloji Alanın Kısa Tarihi

İlk olarak 19. yüzyılın yarısında devam eden paranormal ve spiritüalizm hareketleri nedeniyle bilimsel bir ilgi alanı olarak ortaya çıkan parapsikoloji, başlangışta psişik araştırma olarak adlanrıldı. Ve bu alanda bir sürü duyu dışı algılama ve psikokinezi üzerine araştırmalar 1911 yılının başlarında ortaya çıkmaya başlandı. Ve sonun da 20.yüzyılın ortalarında parapsikoloji terimi ortaya atıldı. Ve bu sözcük dünya çapında popüler hale getirildi.

Parapsikoloji Dalları 2

Parapsikoloji Dalları 2

Parapsikoloji tarihinde iki olay dönüm noktasıdır, her biri soruşturmalarda artan titizlik döneminin başlangıcını işaret ediyor. İlki 1882’de Cambridge Üniversitesi’nden bilim adamlarından oluşan bir grubun Londra’da Psişik Araştırmalar Derneğini kurmasıyla gerçekleşti. Ve bu derneğin temek amacı, genel olarak tanınan herhangi bir hipotez üzerinde açıklanamaz görünen gerçek veya varsayılan insan yetilerini önyargı olmadan ve bilimsel bir ruhla incelemekti. Telepati gibi deneylerle başlayarak parapsikoloji terimine yeni dallar da ekleyerek bu görüşün yaygınlaşmasını sağladılar. Ve bir sürü bilim adamları bu konuda çalışmalar ve deneyler yaparak bu derneği desteklemeye başladılar.

Parapsikoloji Dalları 3

Parapsikoloji Dalları 3

Paranormal faaliyetler ve fenomenlar üzerine yapılan çalışma, ortaya çıkışından bu yana tartışmalarla dolu. Dıradanlığın ötesinde duyuları kullanan bazı insanların geleneksel bilimle açıklanamayacak güçler sergilediklerini iddia ediyorlar. Ve bu derneğin açıkması ile ciddi araştırmalar başlatan dernek bir çok araştırmaların ve ya bu tür güçlerin tekralanabilir bir gösteriminin yapılmadığını söylesede bu paranormalin varlığına inanmayan insanlar da olmaya devam ediyor. Ve bu yaptığı araştırmalarla ile parapsikoloji dalları veya ana hatları ana dalları ilk olarak ortaya çıkıyor.

Parapsikoloji Dalları 4

Parapsikoloji Dalları 4

Bir çok dallın ortaya çıkması ile ilk öncelik olarak Telepati ve duru görü gibi kavramların ortaya çıkmasını sağladılar. Ve durugörü, bilim adamları tarafından ciddi olarak düşünülen ilk fenomendi. Çünkü muhtemelen varlığını kanıtlamak veya çürütmek için terstler tasarlamak kolaydı.

Ve psikokinezi, fiziksel nesneleri zihinle manipüle etmek yeteneğidir. Bu konuda bir sürü deneyler yapılmış ve halen de gününmüzde de yapılmaya devam etmektedir.

Parapsikoloji Dalları 5

Parapsikoloji Dalları 5

Parapsikologlar tarafından yapılan UFO’lar, ölüme yakın ve ölüm sonrası deneyimler, astral seyahetler, beden dışı deneyimler, psişik iyileşme ve bir sürü daha başka farklı farklı fenomen çalışmalar da vardır. Bunların tümü, parapsikoloji dalları ve ya alt dalları olarak ilişkilendirmek doğru olur. Çünkü parapsikolijinin oluşmasını sağlayan ilk terimler.Telepati, durugörü ve psikokinezi olsa da diğer bir çok deneyler ile bunlarda o alana girmekle birlikte parapsikolojinin temelini oluşturuyor.

Parapsikoloji Dalları 6

Parapsikoloji Dalları 6

Son olarak bunların tümü olayların yaygın olması ve birçok kültürde tarih boyunca tartışılması ve inanılması güç de olsa buna inanlar ve buna ilgin deneyler yapan bir sürü tarih boyunca karşımıza bir sürü bilim insanı çıkmakta. Ancak bazıları yine de bilimsel olarak kanıtlanamadı. Aslında baktığımızda bilimsel toplulığun paranormal fenomenler hakkında süpheçi olamsının nedenlerinden biri de bu tür fenomenler için fiziksel kanunlarda açık bir temek olmamasıdır. Diğer tüm bilimsel araştırmalarda olayların yerçekimi ve ya enerjilerinin konumu gibi tanınmış bir doğal yasayı takip ettikleri için meydana geldikleri makul bir şekilde tahmin etmek mümkündür. Parapsikologlar, gösterdiklerini iddia ettikleri fenomenler için yada deneyler yada yaptıkları çaluışmalar için yeterli delili gösteremediklerinden dolayı yada yeterli kanıt sunamadıklarından dolayı bazıları şüpheci yaklaşımlar meydana gelmektedir.

Parapsikoloji Dalları 7

Parapsikoloji Dalları 7


Açıklanamayan Doğaüstü Olaylar 18 Kasım 2023 18 Kasım 2023 — 03:21
Dikkat! Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı & seviyeli içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Olaya Benzer Olaylar