İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyebilrsiniz...

Nazar nedir? nazar belirtileri 5 işaret - | Tuğçe Güneş Videoları |, Dinsel Mitler - Dogaustu.net

Nazar nedir? nazar belirtileri 5 işaret

Originally posted 2017-03-26 21:25:01.

Bir çoğumuzun zaman zaman muzdarip olduğu nazar, yani göz değmesi nedir, bilimsel ve dini yönü nedir, korunmak için ne gibi tedbirler alınır ?

Nazar nedir ?

Kelime manası bakmak demektir. Halk arasında kullanıldığında bakış yoluyla verilen zarar anlamı taşır. Nazar bir bedendeki biyoenerjinin bir başkasına bakış yoluyla aktarılmasıdır. Sadece insanlara değil bazen de hayvanlara nazar değer.Duygu yoğunluğu ile bir vücuttan diğerine aktarılan enerji (sarsıcı bakışın ihtiva ettiği enerji) bakışa maruz kalanın biyoenerji dengesini bozarak çeşitli rahatsızlıklara sebep olur.

Maşaallah demenin göz değmesine faydası var mıdır?

Maşaallah Allah dilediği şekilde yaratır demektir. Yani isterse bir şeyi çok güzel yaratır, dilerse de çok güzel bir şeyi yere batırır, sıfıra indirir demektir. İnsanların yaptıkları ile kibirlenmemesi gerektiğini, her şeyin Allah’ın iradesi ile olduğu, bu gün çok güzel görünen bir şeyin Allah’ın dilemesi ile mahvolabileceğini ifade eder. Peygamberimiz (SAS) maşallah denildiğinde göz değmeyeceğini bildirmiştir. Esasen maşallah kelimesinin anlamını bilmek ve bilinçli olmak gerekir. Bilinçli kişi tüm güzellikleri Allah’tan bilir ve kulların elindeki nimetlere hased etmez. Fesat kişi ise bir güzelliği görünce onun mahvolmasını diler ve nazar eder.

Nazar boncuğu takmanın dini bir yönü var mıdır?

Nazar boncuğu takmanın dinde yeri bulunmamaktadır. Boncuğa dini bir anlam vermek hurafedir, bidattır, günahtır. Fakat göz boncuğunu dünyevi tedbir olarak takmanın bir mahsuru yoktur. Dini anlam yüklenmeden takılabilir. Göz boncuğu hased bakışların başka yöne çekmek için takılır. Gerekçesi nazarın ilk kuvvetli bakışının etkisini hafifletmektir.

Nazar boncuğunun faydası olur mu ?

Nazar boncuğunun faydası olup olmayacağının bilimsel veya dini bir açıklaması bulunmamaktadır. Bunu kişiler kendisi de değerlendirilebilir. Bir bebeğe nazar boncuğu takıldığında yabancı bakışların ilgisi bebekten boncuğa kayabilir mi? Gerçek şu ki yabancıların önüne çıkarılan bebeği süsleyip püslemenin etkisinin yanında nazar boncuğunun etkisi yok denecek kadar azdır. Hele de savunmasız yavru öve öve bitirilemiyorsa kem göze karşı nazar boncuğu ile önlem alınması yeterli midir?

Nazar duası okumak nazara karşı etkili midir ?

Peygamberimizin (SAS) bildirdiği nazar duaları vardır. Ayrıca Kuranı Kerim’in son iki suresi olan Felak ve Nas sureleri göz değmesine karşı okunur. Bu dua ve sureleri okumak hem ibadet hem de nazara karşı koruma tedbiri almaktır.

Nazar duası okumak dışında hangi tedbirler alınabilir ?

Nazara karşı en etkili tedbir başkaların kıskançlığı celb edecek hareketlerde bulunmamaktır. Güzel elbise ve aksesuarlarla süslenen küçük çocuklar, evlenemeyenlerin veya çocuğu olmayanların dikkatini çekecektir. “Bak ne güzel çocuğum var “dercesine yapılan davranışlar elbette ki bazılarının kıskançlık damarlarını ortaya çıkaracaktır. Halk arasında “kıskananlar çatlasın” şeklinde bir ifade vardır fakat bu tabir doğru değildir. İşin gerçeğinde kıskananlar değil kıskanılanlar çatlar. Bu yüzden kıskandırıcı hareketlerde bulunmamalıdır. Kibirlenmemek, mütevazi olmak sadeliği tercih etmek gerekir. Fakir bir semte park edilen lüks bir araca ya nazar değer ya da çizilir. Sahne korkusunun nazar ile ilgisi var mıdır ? Sahneye çıkmaya gerek yok soğan doğrarken bile birisi baksa elinizi kesme ihtimali artar. Herhangi bir işi bakışlar altında yapmak ile kendi başınıza yapmak arasındaki farkı hissetmeniz mümkündür. Düşünün ki sahnede yüzlerce kişi size bakıyor, etkilenmemek mümkün mü? Bu etkiyi herkes hisseder. Bu nedenle göz önünde olanların nazara karşı daha fazla dikkatli olması gerekir. Dua, ayet, muska taşımak nazara karşı korur mu? Dua ve ayetleri taşımaktan ziyade okumak faydalıdır. Banyo tuvalet gibi pis ortamlara girerken üzerinde ayet bulundurmanın sakıncası da ortadadır. Hele de kutsal ayetleri süs diye aksesuar eşyası olarak kullanmak (Allahu alem) saygısızlıktır. Dua ve sureler okuyup manasını yaşamak için vardır, aksesuar olarak kullanmak için değil. Ayrıca içinde ne yazdığı bilinmeyen muskaların taşınması daha da sakıncalıdır. İçinde küfür kelimeleri veya cinleri size musallat edecek şeyler olmadığını bilebilir misiniz?

Nazarın şüpheye yer bırakmayacak belirtileri

Nazar belirtilerinin neler olduğu konusunda ciddi bilgi eksikliği söz konusudur. İnsanların büyük bir kısmı nazarın hak olduğuna ve nazardan korunmak gerektiğine inanmaktadır fakat “Nazar belirtileri nelerdir” diye sorulduğunda sağlıklı cevaplar verememektedir.

Toplumumuzda nazar duası çok sık yapılan dualardan biridir. Her gün yüz binlerce insan nazar duası okumakta ve böylece nazardan korunmaya çalışmaktadır. Ancak nazar belirtileri bilinmediği için çoğu zaman bu dualar yerini bulmamaktadır ya da vaktinden çok geç yapılmaktadır.

Yerinde ve zamanında önlem almanın yolu nazarın belirtilerini bilmekten geçmektedir. İşte bu yazımızın konusu 5 belirtiden hareketle nazarın olup olmadığını tespite yardımcı olmaktır.

Sadece renkli gözlü insanların mı nazarı olur?

Toplumda renkli gözlülerin ya da alnı dar kişilerin nazarı olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Ancak bu rivayetler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır?

Her insanın nazarlama etkisi olabilir. Bir insanın dış görünüşü ile nazarı arasında bir ilgi yoktur. Yani kişinin renkli gözlü olup olmamasının ya da kafa biçiminin nazarın oluşumunda bir kıymeti yoktur. Aynı biçimde nazara sahip olmanın kadın ya da erkek olmakla da bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yani halk arasındaki “ Kadınların nazarı daha güçlüdür.” inanışı da gerçeği yansıtmamaktadır.

Nazar eden her insanın kötü niyetli olduğuna dair ön yargılar da kesinlikle yanlıştır. Çok iyi niyetli insanların dahi bir şeye arzuyla ve gıpta ile bakmaları durumunda nazar ortaya çıkabilmektedir.

Nazarın sık sık görüldüğünü ve etkisinin büyük olduğunu birçok İslam alimi defalarca zikretmiştir. Hatta Kuran’daki

“Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar.( Kalem-51 )

ayeti kerimesinde geçen “gözleri ile devirmek”ten kastın nazar olduğuna dair alimler arasında ittifak vardır.

Nazarın günlük yaşam üzerindeki büyük etkileri

“Nazar nedir?” diye sorulduğunda uzmanların verdiği cevap şöyledir: Gözlerdeki zararlı ziyaların yoğun duygularla birleşerek karşıdaki varlığa zarar vermesidir.

Tabi buradaki tanım tıp ve fizik uzmanları tarafından yapılan bir açıklamadır. Nazarın mahiyeti ve tesirleri çok daha derin ve karmaşıktır.

Nazara maruz kalanlar genellikle insanlardır. Nazar insanların hastalanmasına, sakat kalmasına, basiretinin bağlanmasına hatta kendi eli ile kendisine zarar vermesine neden olmaktadır.

Nazar insan dışındaki varlıkları da etkileyebilir. Besili hayvanlar, yeni alınan otomobiller, inşaatı tamamlanmak üzere olan binalar, şık ziynet eşyaları da en sık nazar edilen varlıklardır.

Günlük yaşamda çevremizde olan gelişmelerin ciddi bir kısmını nazarın etkilerine bağlamak kesinlikle abartılı bir tutum sayılmamalıdır. Zira nazarın hayatımızdaki etkileri sanıldığından çok daha fazladır.

Nazar belirtileri nelerdir?

Nazarın olup olmadığını tespit etmek üzere çok sayıda belirti bulunur. Bu nazar belirtilerini şu biçimde sıralamak mümkündür:

Nazar belirtilerinin en yaygını: karşı konulamaz uyku isteği

Nazara maruz kalan insanlarda yoğun bir uyuma isteği vardır. Çok uzun zaman uyuyup gerçekte uykularını alsalar dahi uykuya şiddetli gereksinim duyarlar. Sabahları çok güç uyanırlar. Gün içinde boş bırakılırlarsa hemen uykuya dalarlar.

Üzerinde nazar olan şahıs herhangi biri ile konuştuğunda onun da uykusunu getirir. Ne kadar heyecanlı bir konu anlatırsa anlatsın karşıdaki kişi esnemeye başlar. Telefonda dahi konuştuğu kişinin uykusunu getiren insanlar vardır ki bunlar yoğun nazara maruz kalan kişilerdir.

Çok sayıda eşyanın kırılması ya da bozulması

Üzerinde nazar olan kişinin çok sayıda eşyası kısa bir sürede bozulmaktadır. Uzun yıllardır kullanılan eşyaların bozulup kırılması bir yana yeni alınan ürünler de bir çırpıda ciddi biçimde arızalanmaktadır.

Bazı durumlarda kişinin kullandığı saat, telefon gibi dijital ya da mekanik araçlar da ortada ciddi bir sebep yokken normalden daha sık bozulmaktadır. Eski kuşaklar bu durum için “Nazarın eli değdiği her şeyi bozar.” ifadesini kullanmışlardır ki bu yargı kesinlikle çok doğru bir çıkarımdır.

Unutkanlık ve dalgınlık sıkça görülen nazar belirtilerindendir

Nazara maruz kalan kişi daha önceden çok iyi bildiği birçok şeyi hızlı bir biçimde unutmaktadır. Birçok örnekte kişi kendi telefon numarasını dahi hatırlayamamaktadır. Nazara maruz kalan kişiler sadece ezberledikleri Kuran surelerini canlı biçimde hatırlamakta geriye kalan her şeyi unutma eğilimi göstermektedirler. Bu insanlarda çok iyi bildikleri konular hakkında hızlı cevap verme yeteneği ortadan kalkar. Kendi isimleri dahi sorulduğunda biran durup beklerler daha sonra cevap verirler.

Nazara maruz kalındığını gösteren bir diğer detay ise farkında olmadan dalıp gitmektir. Kişi bir anda içinde bulunduğu dünya gerçekliğinden kopar ve iç alemine dalar. Birisi tarafından uyarıldığında ise hemen toparlanıp kendisine gelir. Ancak kendisine az önce ne düşündüğüne dair bir soru sorulursa cevabı “hiçbir şey” olacaktır. Gerçekten de nazara maruz kalan bireyin iç dalgınlığı anlamlı bir içsel davranış olmayıp sadece “gerçeklikten kopuş” biçimindedir.

Takıntılı hale getirilmiş devamlı davranış kalıpları ve sözcükler

Nazar belirtileri içinde en kolay fark edileni kişinin sürekli aynı hareketleri tekrarlayıp durmasıdır. Son zamanlarda ortaya çıkmış bir el hareketi, tespih, anahtarlık gibi eşyaları elden düşürmeme ve onlarla devamlı ritmik hareketler yapma, bir sözcüğe takılıp devamlı onu kullanma ya da bir şarkı nakaratını tekrarlayıp durma nazar belirtisi olarak kabul edilir.

Nazarlanmış kişi bu takıntılı hareketleri farkında olmadan yapmaktadır. Mesela hiç de uygun olmayan bir ortamda farkında olmadan diline doladığı şarkı sözlerini mırıldanır ve niçin böyle yaptığını kendisi de izah edemez.

Bıçak vb. keskin aletlerden duyulan yoğun korku nazar belirtilerindendir

Günlük hayatta insanlar bıçak ve jilet gibi kesici aletlerden korkmamaktadır. Mutfakta ve normal işlerde çok rahat kullandığımız bu araçlar nazara maruz kaldığımızda bize çok korkunç araçlarmış gibi gelir. Nazara uğrayan biri bıçak gibi keskin araçlarla çalıştığında normal durumdan çok daha fazla ürküp korkmaktadır.

Keskin aletlerden korkmanın yanı sıra ev hayvanlarından, karanlıktan ve yalnız kalmaktan korkma da nazar belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır.


Açıklanamayan Doğaüstü Olaylar 15 Eylül 2022 15 Eylül 2022 — 02:49
Dikkat! Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı & seviyeli içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

1 Yorum

Yorum Yap
  1. Nazar değen insan ölümden ibadet yapmaktan camiye gitmeye korkar hale gelirmi

Bu Olaya Benzer Olaylar