İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyebilrsiniz...

Gardneryan Wicca - Dinsel Mitler - Dogaustu.net

Gardneryan Wicca

Originally posted 2016-05-06 00:28:43.

Cadılığın, bir takım ahlaki kurallara bağlanarak ve geleneklere tabi tutularak, Gerald Brosseau Gardner tarafından bir pagan dini haline getirilişidir. Bu dine mensup kişilere Vikan denir.

ggggeraldgardnerrs

Gardneryan Vika dininin özellikleri:

1.Tanrıça ve eşi Boynuzlu Tanrı’ya tapılır.

2.Vikan Nasihatı izlenir: Hiçbir canlıya zarar vermediğin sürece istediğini yap.

3.Üçkat Yasası’na inanılır: İyi veya kötü herhangi bir eylemde bulunan bir kişiye, bu eyleminin sonuçları, bu eylemleri yaptığı hayatında üç katı olarak geri döner.

4.Doğaya değer verilir ve yeniden dünyaya geliş benimsenmiştir.

5.Sebt günleri kutlanır.

6.Tanrıça, Yüksek Rahibe tarafından temsil edilir.
Boynuzlu Tanrı’yı ise Yüksek Rahip temsil etmektedir. Yüksek Rahibe, kovan adı verilen genellikle 13 kişilik olan Vikan topluluğunun başıdır. Kovan hiyerarşisi birbirinden en az 1 yıl ve 1 günlük süreyle ayrılan 3 terfi seviyesinden oluşur. Ancak 3. seviyedeki bir Vikan olan cadı, Yüksek Rahibe veya Yüksek Rahip olabilir.
Yeni üyenin, kovana kabulü şu şekilde yapılır: Erkek üye, Yüce Rahibe; kadın üye ise Yüce Rahip tarafından kovana kabul görür. Kabul gören üye, cadılığa “mükemmel sevgi ve mükemmel güven” ile katılır. Ayinler daire içinde, geleneksel olarak çıplak gerçekleşir fakat çıplaklık yaygın olarak yerini ayinsel kıyafetlere bırakmıştır.

Cadılık ve Vika arasındaki farklar:

1.Cadılık bir uygulamadır. Vika ise bugün 1-3 milyon kişi tarafından benimsenmiş bir dindir.

2.Her Vikan, cadı olmak zorunda değildir yani cadılığa ilişkin bir uygulama yapmak zorunda değildir.

3.Cadılıkla uğraşan kişi Vika kurallarını gözardı edebilirken, bir Vikan bu kurallara dini gereği uymak zorundadır.

Terimlerin anlamları:

*initiate ve initiation, yeni üye ve kovana kabul anlamında sadece kovana dahil olacak olan Vikan için kullanılır,
*münferit cadı için, initiate kelimesi
*cadılığa yeni başlayan; initiation ise cadılığa başlama töreni anlamına gelmektedir
*Vika: Wicca,
*Vikan: Wiccan,
*Tanrıça ve Boynuzlu Tanrı: Goddess and the Horned God,
*Vikan Nasihatı: Wiccan Rede,
*Üçkat Yasası: Threefold Law,
*Sebt Günleri: Sabbats,
*Rahibe ve Yüksek Rahip: High Priestess and High Priest,
*kovan: coven,
*yeni üye: initiate,
*kovana kabul: initiation.


Açıklanamayan Doğaüstü Olaylar 23 Ocak 2024 23 Ocak 2024 — 05:43
Dikkat! Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı & seviyeli içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu Olaya Benzer Olaylar