İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyebilrsiniz...

Cin (İslam) - Dinsel Mitler - Dogaustu.net

Cin (İslam)

Originally posted 2016-05-06 11:39:18.

Cinn Arapça örttü, gizledi anlamına gelen cenne kelimesinden türemiş bir cins isimdir. İsminin bu anlamı İslam dininde onların insanların duyularıyla idrak edilemeyeceği inancından kaynaklanır. Tekil hali “cinnî” olan kelimenin, çoğulu “cinne“dir. Cânn kelimesi de cin ile aynı manaya gelir.

Cin sözcüğünün iki farklı kullanımı vardır:

  1. İns” sözcüğünün zıddı olarak kullanılır. Duyu organlarıyla algılanamayan ruhani varlıklara verilen genel isimdir. Bu kullanımda, cin kelimesi tüm ruhani varlıkları kapsar, melekler de dahil. Buna göre her melek cindir, fakat her cin melek değildir.
  2. Ruhani varlıkların bir türüne verilen isimdir.

İslam dininde ruhani varlıklar üç türdür: Melekler, şeytanlar ve cinler. İslam inancına göre melekler sadece iyi eylemler yapabilirken, şeytanlar sadece kötü eylemlerde bulunabilir. Cinler ise hem iyi hem de kötü eylemlerde bulunabilir, buna göre hem iyi cinler hem kötü cinler vardır.

İslam dininde cinlerin ateşten yaratıldığına inanılır. İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’da cinlerin insanlardan önce yaratıldığı geçer. Bazı açılardan insanlara benzerler; iradeleri mevcuttur, iyi veya kötü eylemlerde bulunabilirler, insanlar gibi yiyip içer, evlenip, çoğalabilirler. Erkeklik ve dişiliklerinin olduğuna inanılır., yani doğar, büyür ve ölürler. Fakat ömürlerinin insanlarınkine oranla daha uzun olduğuna inanılır. İslam dininde cinler de insanlar gibi inanan ve inanmayan şeklinde ayrılır. İnanmayan cinlerin sayısının daha fazla olduğu düşünülür. İnsanlar gibi ibadet etmeleri gerektir. İnanan cinlerin inanan insanlarla beraber cennete gideceğine, inanmayan cinlerin ise inanmayan insanlarla birlikte cehenneme gideceğine inanılır. İslam dinin kutsal kitabı Kur’an’a göre, İslam dininin son peygamberi Muhammed hem insanlara hem de cinlere gönderilmiş, hem insanları hem de cinleri İslam dinine çağırmıştır. İslam dininde şeytan da İman etmeyen/ reddeden/ asi çıkan bir Melek’ tir.

Bunların dışında insanlardan farklı çeşitli özellikleri olduğu düşünülür; çeşitli şekillere girebildikleri, çok kuvvetli olup bazı ağır işleri gerçekleştirebilecekleri, istedikleri takdirde gözle görülebilir olabildikleri gibi. Ayrıca cinlerin çok büyük hızlarla hareket edebildiklerine inanılır.

Genel kanının tersine İslam inancına göre cinler geleceği ve gaybı bilemezler. Her ne kadar ruhani bir varlık türü olduklarından insanların bilmediği bazı gizemleri bildiklerine inanılsa da, geleceği ve gaybı bilmezler. Ayrıca peygamberlere inen vahyi (ilahi haber ve mesajları) peygamberler tarafından açıklanmadıkça bilemezler.

İslam dininin kutsal kitabı Kur’an’da cinleri konu alan bir sure (bölüm) mevcuttur, adı da Cinn`dir ve Kur’an’ın 72. suresidir.


Açıklanamayan Doğaüstü Olaylar 20 Ekim 2023 20 Ekim 2023 — 04:38
Dikkat! Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı & seviyeli içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Olaya Benzer Olaylar