İlgilendiiğiniz kategoriyi seçerek o kategorideki içerikleri listeleyebilrsiniz...

Astral Sözlük - Bilim & İlginç Deneyler - Dogaustu.net

Astral Sözlük

Originally posted 2016-05-07 14:53:12.

Akaşik Kayıtlar: Akaşik kayıtlar, zamanın başından sonuna kadar insanoğluyla ilgili her bilgiyi içeren bir koleksiyon ya da depodur.Bu kayıtların astral alemin, astral ışık olarak bilinen bir bölgesinde bulunduğuna inanılır. (Ayrıntılı bilgi için bakınız “Akaşa Kayıtları (Akaşik Kayıtlar)” maddesi.)
672338_o06ce
Astral: Astral terimi, “yıldızla ilgili” anlamına gelen Yunanca bir sözcükten gelmektedir. Orijinalinde Yunan tanrılarının ikametgahlarının yerlerini anlatmaktadır.

Astral Beden: Astral beden, fizik bedenin çok daha ince titreşimlerden oluşmuş bir kopyasıdır. Astral planda seyahat etmek için bir araç olarak kullanılır. (Ayrıntılı bilgi için bakınız “Astral Beden ve Aura” maddesi.)

Astral Duble: Astral Beden’in diğer adıdır.

Astral Işık:
Astral ışık, astral düzlemde Akaşik kayıtların bulunduğu bölgedir. Adını geçmiş, şimdi ve geleceğin birbirine karışmasıyla oluşan yüksek enerji titreşimlerinden alır.

Astral Plan: Astral plan, fizik dünyamızı yansıtan;ama daha titreşimsel bir seviyede işleyen paralel bir dünyadır. Astral plan, yedi alt seviyeden oluşur:

  1. Ruh, daha yüksek bir seviyeye geçmek için astral plandan ayrıldığında astral bedenin çözüldüğü yer olan Astral Mezarlık.
  2. Ruh ayrıldıktan sonra ve Astral mezarlığa düşmeden önce astral bedenin geçici evi olan Astral Kabuk.
  3. En fazla yozlaşmış ve baştan çıkmış ruhların yeri olan Astral Cehennem.
  4. Ruhların fiziksel ölümden sonra bir süre dinlenip astral plandaki yeni konumları için hazırlandıkları Uyuma Bölgeleri.
  5. Fizik dünyada oldukları sırada yaratıcı ya da entelektüel bir proje tamamlayamamış olan astral bedenlerinin yeri olan Entelektüel seviye.
  6. Büyük zaferlerini yeniden canlandıran ve yeniden yaşayan kahramanların yeri olan Kahramanlar seviyesi.
  7. Her dinden, dini liderlerin ve mistiklerin yeri olan Mistik seviye.

Astral Projeksiyon: Astral projeksiyon astral bedenin fiziki bedenden ayırma ya da projekte etme ve bunu astral planda seyahat yapmak için kullanma yeteneğidir.

Astral Seyahat: Fizik beden geride kalırken,Astral beden ile astral planda gezinme yeteneğidir. (Ayrıntılı bilgi için bakınız “Astral Seyahat Nedir?” maddesi.)

Beden Dışı Deneyim (BDD): Beden dışı deneyim, kişinin astral bedeni, fizik bedeni terk ettiğinde ve astral planda seyahat ettiğinde yaşadığı deneyimdir.

Bilokasyon:
Bilokasyon, aynı anda iki farklı yerde bulunma yeteneğidir. Fizik beden, başka yerdeyken; astral beden, başka yerde kendini görünür hâle getirebilir.

Çakralar: Çakralar (şakralar), insanın enerji alanında başın tepesiyle omurganın kökü arasında yedi enerji merkezidir. Chakra sözcüğü, Sanskritçe bir sözcük olup ‘çark’ anlamına gelir; bu da yerinde bir ifadedir; çünkü şakralar normal olarak dönen enerji daireleri biçiminde görülür.Bu sözcük, aynı zamanda ‘açan çiçek’ anlamına da gelir. Çakraların çoğu kez lotus çiçekleri şeklinde resmedilmesinin nedeni budur. (Ayrıntılı bilgi için bakınız “Chakra Ne Demektir?” maddesi.)

Deja vu: Dejavu, kelime olarak “önceden görmüştüm” anlamına gelir. Yeni bir durumu sanki daha önce olmuş gibi algılama deneyimidir. (Ayrıntılı bilgi için bakınız “Dejavu Nedir, I”, “Devaju Nedir, II” maddeleri.)

Doppelganger: Doppelganger, bir insanın dublesidir ve fizik beden, beklenmedik bir şekilde astral bedenle karşılaştığında meydana gelir.Bu olgunun doğru adı otoskopidir.

Eterik Duble: Astral Beden’in diğer adıdır.

Gümüş Kordon:
Kişi astral seyahat yaparken fizik ve astral bedenleri birbirine bağlayan bir enerji kordonu ya da hattı. (Ayrıntılı bilgi için bakınız “Gümüş Kordon Nedir?”maddesi.)

Hızlı Göz Hareketleri (REM): Hızlı göz hareketleri, kişi uyurken, bir geceden bir kaç kez, beş ila altmış dakikalık süreler halinde meydana gelir. Bunlar, kişi rüya görürken oluşur. Bu fikri test etmek için, uyuyan kişinin bir REM dönemi süresince ya da bu dönemin hemen ardından uyandırılır ve sorular sorulur. Bu sırada uyanan kişiler, rüyalarını oldukça ayrıntılı bir şekilde hatırlayabilmektedirler.Diğer zamanlarda uyandıklarında ise, ya hiçbir rüyayı hatırlayamazlar ya da bu rüyaları belirsiz, kısa düşünceler olarak görürler.

Hipnogojik Durum: Hipnogojik durum, uykuya dalmadan hemen önce görülen uykulu, hipnoz benzeri durumdur.

Kundalini:
Kundalini, Kök şakrada saklı olarak bulunan enerji akımıdır. Kundalini Yoga (orijinalde Laya Yoga olarak bilinir) ya da meditasyon teknikleri kullanarak bu enerji tüm şakralara enerji kazandırmak için kullanılabilir. Kundalini, çoğunlukla bir Ligam’a diklemesine üç buçuk kez kıvrılmış bir yılan olarak resmedilir.(Ayrıntılı bilgi için bakınız “Kundalini ve Gurular” maddesi.)

Lüsid Rüya: Lüsid rüya, kişinin kontrol edebildiği ve yönlendirebildiği rüyadır. Kişi, rüya görmekte olduğunun farkındadır; ama uyanmaz. Bu terim, 1913 yılında Dr.Frederick Van Eeden tarafından türetilmiştir. (Ayrıntılı bilgi için bakınız “Lucid Rüya Nedir?” maddesi.)

Ölüme Yakın Deneyim (ÖYD): Ölüme yakın deneyim, kişi, ölümün gelmek üzere olduğunu hissettiğinde ve bilincin fizik bedenden ayrılır gibi olduğu bir durum yaşadığında meydana gelir. (Ayrıntılı bilgi için bakınız “Ölüme Yakın Deneyimler Geçiştirilemez”maddesi.)

Parapsikolog: Psişik olguların incelenmesi konusunda uzmanlaşmış bilim adamlarına verilen addır.

Psişik Korunma: Psişik korunma, herhangi bir psişik çalışmaya başlamadan önce yapılan bir dizi etkinlik ya da ritüelden meydana gelir. Kişiyi herhangi bir dış etkiye karşı korumak için yapılır.

Uzaktan Görme: Uzaktan görme, 1972 yılında, Srı’deki araştırmacı bilim adamları tarafından, kişilerin psişik olarak denet yerinden uzaktaki başka yerlerde olup bitenleri duyumsayabildiği deneyleri anlatmak için türetilmiştir.

Teleportasyon:Teleportasyon bir kişi ya da nesnenin bir yerden başka bir yere ani nakli.

Varlık:
Varlık, astral planda yaşar. Dolayısıyla bir astral bedeni vardır; ama fizik bedeni yoktur.


Açıklanamayan Doğaüstü Olaylar 5 Kasım 2023 5 Kasım 2023 — 09:44
Dikkat! Bu alanda göndermiş olduğunuz mesajlar tüm ziyaretçiler tarafından görüntülenebilir. Göndermiş olduğunuz mesajların toplum ve site kurallarına yakışır saygılı & seviyeli içerikler olmasına dikkat ediniz ...
Tüm mesaj içeriklerinin de ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceği nedeni ile özel kimlik bilgisi ya da kötüye kullanımı mümkün olabilecek içeriklerinizi lütfen mesajlarınızda paylaşmayınız. Bu gibi içerikli mesajlar yapılan düzeli denetimler ve şikayetler yolu ile tespit edilerek yayından kaldırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Bu Olaya Benzer Olaylar